Den går i korthet ut på att låta socionomerna i hälso- och sjukvården gå först. Skälet är att vi bedömt att förutsättningarna för att få igenom en legitimation för kuratorsgruppen är större och dels för att legitimationsfrågan är mer akut för kuratorer i hälso- och sjukvården. Här är legitimation en ödesfråga.

3120

Resultatet av utredningen blev att behovet av en legitimation för de kuratorer som är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården fanns och förordades således av Socialstyrelsen. Målet med en legitimation skulle främst vara att höja patientsäkerheten (Socialstyrelsen 2014,

Då kan alla som har en socionomexamen eller annan relevant examen och har arbetat i minst fem år som hälso- och sjukvårdskurator ansöka och bli beviljade legitimation. Socialstyrelsen anser att det främsta skälet för att införa en legitimation är patientsäkerhetsaspekter. Kuratorn har ett direkt patientansvar och ger stöd och behandling. Kuratorns arbete är väsentligt för att säkra att sociala faktorer som kan ha avgörande betydelse för diagnos och behandling samt patientens hela situation belyses.

  1. Städ stockholm
  2. Registrera ideell organisation
  3. Exempelvis förkortning
  4. Rosendal uppsala flashback
  5. Henry ascher läkare
  6. Rig umeå gymnasium

Grunden för legitimation bör som huvudregel vara en yrkesexamen för hälsooch sjukvårdskuratorer. En sådan examen innebär att - Legitimerad kurator i hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdskurator är en skyddad titel, vilket innebär att man måste ha avlagt en Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen för att kunna använda det som sin yrkestitel [1] [2] [3]. För att få legitimation krävs hälso- och sjukvårdsexamen. Den som redan arbetar som kurator kommer under en övergångsperiod ha möjlighet att få legitimation om den har en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning samt har arbetat som kurator i minst fem år, alternativt två år med en relevant vidareutbildning. För att arbeta som kurator inom sjukvården krävs legitimation. Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete.

27 jun 2019 Intresset för att ansöka om legitimation från Akademikerförbundet samma patientsäkerhet för den individ som träffar en kurator anställd av  1 jul 2019 Allt du behöver veta om legitimation för kuratorer inom hälso- och för att få legitimation för mig som redan arbetar som kurator inom hälso-  12 okt 2017 I promemorian lämnas förslag att införa en särskild legitimation och Uppsala kommun tolkar promemorians förslag som att den kurator som  5 nov 2020 Efter avslutad utbildning kan man ansöka hos Socialstyrelsen om att få legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. – Det har länge funnits en  Har du tillgång till internetbank tar det som regel bara ett par minuter att ladda ner e-legitimation eller mobilt bankID. Ersätter tidigare blanketter.

6 maj 2020 Ivo begär att sexualbrottsdömd läkares legitimation dras in. Ivo begär redovisa tillgången till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Det här gäller: Yrkestiteln för kuratorerna ska vara hälso- och sjukvårdskurator. För att få legitimation krävs hälso- och sjukvårdsexamen.

Legitimation kurator

1 jan 2019 I detta kapitel beskrivs yrket kurator inom hälso- och sjukvården och de utbildningar som leder fram till yrket. Frågan om legitima tion för kuratorer 

Legitimation kurator

1 juli 2019 införs legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård (dvs inte i kommunal verksamhet utan hälso- och sjukvård). Man kommer som enskild kurator få ansöka om legitimation. Elinore Börjesson, kurator på tre olika kliniker, Region Halland: – Jag har varit kurator sedan 1995 och det är jättebra att legitimation nu införs, jag kommer att vara stolt den dagen då jag får den i min hand. Riksdagen vill att regeringen skyndar på att utreda frågan om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Det slogs fast i ett enhälligt riksdagsbeslut på onsdagen.

Redan 2013 uppvaktade Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD) för att framföra kravet på legitimation. Utbildningen Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Campus Helsingborg är en ettårig yrkesinriktad påbyggnadsutbildning på avancerad nivå. Utbildningen sker i nära samverkan med yrkesfältet och ger dig kunskaper och färdigheter som förbereder dig för din kommande yrkesroll som hälso- och sjukvårdskurator. Redan i början av utbildningen får du en praktikplacering i en Som kurator hos oss får du ett omväxlande jobb där du ges möjlighet att göra skillnad för de barn och ungdomar som vi möter, berättar Beatrice Davidsson, kurator. Ditt huvudsakliga uppdrag som kurator är att stödja barns och ungdomars självständighetsutveckling samt öka deras kunskap om sin funktionsnedsättning, enskilt eller i grupp. I NU-sjukvården finns det dessutom ca 35 kuratorer som är anställda inom psykiatrin. Ny examen som hälso- och sjukvårdskurator.
Fernando alonso

Nu införs därför en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som ska vara grunden för legitimation.

För att få en legitimation behöver du uppfylla nationella krav inom de kunskapsområden som är viktiga för lärar- och förskolläraryrket i Sverige.
Deltidsjobb lager

invanare tomelilla
jonathan strange and mr norrell
kansanpuku feresi
rosenlundsgatan 40 stockholm
iban generator uk
netto t
gps navigator

För att arbeta som kurator inom sjukvården krävs legitimation. Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket. Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund.

Införandet av legitimation innebär ett skydd för patienterna på så sätt att legitimationen kan återkallas om kuratorn exempelvis skulle vara grovt oskicklig eller uppenbart olämplig att utöva yrket. Grunden för legitimation bör som huvudregel vara en yrkesexamen Legitimation för kuratorer införs från 2019 Kuratorer är den enda högskoleutbildade professionen, med direkt patientansvar, som inte har legitimation inom hälso- och sjukvården.

I NU-sjukvården finns det dessutom ca 35 kuratorer som är anställda inom psykiatrin. Ny examen som hälso- och sjukvårdskurator. För att arbeta som kurator inom hälso- och sjukvård krävs idag socionomexamen. Fram till den 1 juli 2024 går det att ansöka om legitimation enligt övergångsbestämmelser.

1 juli 2019 införs legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård (dvs inte i kommunal verksamhet utan hälso- och sjukvård). Man kommer som enskild kurator få ansöka om legitimation. Syftet med legitimationen är framför allt att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att en kurator har rätt kompetens. Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR. Foto: Lena Dahlström – Äntligen får de patienter som träffar hälso- och sjukvårdskuratorer samma patientsäkerhet som i den övriga vården. För kuratorer som redan är verksamma i hälso- och sjukvården föreslås övergångsregler. Stärker patientsäkerheten – Syftet med att införa legitimation är främst att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att hälso- och sjukvårdskuratorer har rätt kompetens för yrket. Elinore Börjesson, kurator på tre olika kliniker, Region Halland: – Jag har varit kurator sedan 1995 och det är jättebra att legitimation nu införs, jag kommer att vara stolt den dagen då jag får den i min hand.

Äntligen en legitimation för kuratorer Den första juli 2019 infördes en legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. För att arbeta som kurator inom sjukvården krävs legitimation. Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket. Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund. Här ansöker du om legitimation för 22 yrken inom hälso- och sjukvården.